Osobine rastvora

anjajovančić's picture

Na kojoj temperaturi mrzne rastvor koji u 1 kg vode sadrzi 1,2 karbamida ? (Kk=1,86, N-14)..

milicaradenkovic's picture

deltaT=Kk*b

b=n(karbamida)/m(vode)

n(karbamida)=m(karbamida)/Mr

n(karbamida)=1.2/60=0.02 mol

b=0.02/1=0.02 mol/kg

deltaT=1.86*0.02=0.0372 C