Disocijacija sircetne kiseline

Mladen's picture

Koje od slijedecih jedinjenja suzbija disocijaciju sircetne kis.:

kalijum-karbonat

magezijum-hlorid

natrijum-nitrat

natrijum-hidroksid

natrijum-acetat

i ako mozete objasniti sta suzbija a sta povecava disocijaciju. 

Hvala

milicaradenkovic's picture

Dodatak jakog elektrolita koji ima jon zajednicki sa slabijim elektrolitom suzbija disocijaciju slabijeg elektrolita. Tacan je odgovor natrijum acetat.