rastvori

nenahemija's picture

Koliko  grama vode,a    koliko  grama    soli je  potrebno  za  pripremanje 200g  rastvora  procentnog sastava  10%  ?

Takodje,ako mozete da mi  resite preko  proporcije,na laksi nacin  prilagodjeno  7.  razredu.Hvala unapred !!

milicaradenkovic's picture

ms=mr*w=200*0.10=20 g soli

m(vode)=mr-ms=200-20=180 g

nenahemija's picture

Hvala,a   sta oznacava ovo m ?

nenahemija's picture

I zasto  je ovde 200 puta 0 ?

milicaradenkovic's picture

m je masa i to mr je masa rastvora a ms masa rastvorene supstance a 200*0.1 sam pomnozila masu rastvora sa masenim udelom.