Oksidoredukcija

jovaniccaelprezidente's picture

Koliko ce se osloboditi ml gasa (n.u) rastvaranjem 54mg aluminijuma u hatrijum hidroksidu? Al=27

milicaradenkovic's picture

2Al+2NaOH+6H2O--------------------->3H2+2Na(Al(OH)4)

n(Al)=m/Mr=54*10(-3)/27=0.002 mol

n(Al):n(H2)=2:3

n(H2)=3*n(Al)/2=3*0.002/2=0.003 mol

V(H2)=n(H2)*Vm=0.003*22.4=0.0672 l=67.2 ml