razblazivanje rastvora

Suncica's picture

Kolike zapremine perhloratne kiseline koncentracije 0,1000 mol dm-3 i 0,250 mol dm-3 treba pomijesati da se dobije 250,00 cm3 kiseline koncentracije 0,2000 mol dm-3?

odg. 83,33 cm3 i 166,67 cm3

milicaradenkovic's picture

c1*V1+c2*V2=c3*V3

V3=V1+V2

V1=V3-V2

0.1*(0.25-V2)+0.25*V2=0.25*0.2

0.025=0.15*V2

V2=0.025/0.15=0.16667 l=166.67 ml 0.25 mol/l

V1=250-166.67=83.33 ml 0.1 mol/l