rastvori

nenahemija's picture

Koliko  grama supstance cija je koncetracija  14% u 100g  rastvora,treba dodati da bi se napravio  20%-tni  rastvor?

nenahemija's picture

Da  li  neko  zna?

Pop.'s picture

Ima :)

Kod ovog zadatka postoji mala caka, a to je da kada dodas tu supstancu povecava ti se ujedno i ukupna masa. Zato se postavlja sledeca proporcija:

(14 + x) : (100 + x) = 20 : 100

gde je x nepoznata masa te supstance koju treba da dodamo.

20*(100+x) = 100*(14+x)

2000 + 20x = 1400 + 100x

600 = 80x

x = 7,5g nepoznate supstance treba dodati

nenahemija's picture

Hvala puno!  :)