Izracunavanje kod retitracija

Suncica's picture

U nekom uzorku određeni u Ni2+ i Zn2+ titracijom sa EDTA na slijedeći način. U 25,00 cm3 uzorka dodano je 50,00 cm rastvora EDTA konecentracije 0,0125 mol dm-3 koji reaguje i sa Ni2+ i sa Zn2+ u njihovoj smjesi. Za retitraciju viška EDTA potrošeno je 6,60 cm3 rastvora Mg2+ koncentracije 0,0100 mol dm-3 . Nakon toga je dodan višak BAL-a (2,3-dimerkapto-propanol) koji je iz Zn-EDTA kompleksa izvlači cink vezivanjem u stabilniji kompleks, oslobađajući EDTA u količini ekvivalentnoj količini Zn2+ (ZnY2- + BAL---> ZnBAL +  H2Y2-). Za titraciju oslobođenog EDTA troši se 28,45 cm3 rastvora Mg2+ koncentracije 0,0100 mol dm-3 . Kolike su masene koncentracije Ni i Zn u ispitivanom uzorku?

odg. (Ni)=0,645 g dm-3 ; (Zn)= 0,744 g dm-3 

Pop.'s picture

Najbitnije je ovde ispisati reakcije, sve ce se samo kasti nakon toga :). Reakije po redu su:

(1) Ni2+ + H2Y2- = NiY2- + 2H+
(2) Zn2+ + H2Y2- = ZnY2- + 2H+ naravno, reakcije 1 i 2 mogu da obrnu redosled jer se desavaju u istom delu pa dalje imamo:

(3) H2Y2- + Mg2+ = MgY2- + 2H+ gde je se u ovoj r-ji trosi visak EDTA kompleksa

(4) ZnY2- + BAL = ZnBAL + H2Y2- ovde se tosi sav ZnY2- (jer nam je BAL u visku) i dobijamo ponovo u EDTA

(5) H2Y2- + Mg2+ = MgY2- + 2H+ ovde se trosi EDTA nastao u reakciji 4

Sada kada si ispisala/o reakcije idemo unazad, tj od reakcije 5 ka reakcijama 1 i 2

(5) u reakciji imamo
n(Mg) = c*V= 0,0100 * 0,02845 = 2,845 * 10-4 mol a iz reakcije 5 vidimo da nam je ovaj br molova jednak br molova EDTA, odnosno kako je taj EDTA nastao u reakciji 4 vidmo da je to takodje jednako br molova ZnY2- a opet, kako ZnY2- nam je nastao u reakciji 2 i to nam je jednako i br molova Zn2+ (jer je u svim reakcijama odnos molova 1:1) pa pisemo
n(Mg2+) = n(EDTA ureakciji 4) = n(ZnY2-) = n(Zn2+) = 2,845*10-4 i ovde smo vec izracunali kolicini Zn2+ jona mozemo i odmah i masu i masenu konc.
m(Zn2+) = n*M = 2,845*10-4 * 65,5 = 0,01864 g
cM(Zn2+) = m/V = 0,01864/0,025 = 0,745 g/dm3

Sada racunamo za nikl jone
(3) u reakciji trosimo visak EDTA preostao iz reakcija 1 i 2
n(Mg2+) = c*V= 0,0100 * 0,0066 = 6,6*10-5 mol tj. ovo nam je jednako visku EDTA po reakciji
n(Mg2+)=n(EDTA visak)

(1) i (2) imamo da nam V i c za EDTA, ali to nam je ukupan EDTA odnosno ona kolicina kompleksa utrosena za Zn i Ni i visak koji nam ne proreagije a trosi se u reakciji 3, taj ukupan EDTA racunamo:
n(EDTA ukupan) = c*V = 0,0125 * 0,05= 6,25*10-4 mol

Sada mozemo da izracunamo EDTA koji se utrosi i u reakciji 1 i u reakciji 2 jer nam je (kako sam vec napisao u prethodnoj recenici)
n(EDTA ukupan) = n(EDTA visak) + n(EDTA u reakcijama 1,2)
n(EDTA 1,2) = 6,25*10-4 - 6,6*10-5 = 5,59 *10-4 mol

Dakle imamo koliko se ukupno EDTA utosi u rekaijama 1 i 2, ali kako smo vec izracunali koliko imamo mol Zn2+ to nam je i br molova EDTA koji se utrosi u reakciji 2 jednostavnom oduzimanjem dobijamo br molova EDTA utrosenih u reakciji 1
n(EDTA 1) = n(EDTA 1,2) - n(EDTA2) = 5,59*10-4 - 2,845*10-4= 2,745*10-4
ovo nam je ujedno i br molova Ni pa nam je masa Ni-jona
m(Ni2+) = n*M = 2,745*10-4 * 59 = 0,0162 g
cM (Ni) = m/V = 0,0162/0,025 = 0,0648 g/dm3
Mislim da nikad nisam duze resenje napisao u zivotu :D nadam se da ce ti bar koristiti :)

Suncica's picture

hvalaaaa :)