Organska hemija

Hemicar5's picture

Trenutno radim organska kiseonicna jedinjenja i nailazim na zadatke "poredjaj jedinjenja po tacki kljucanja". Kako se to radi? Da li jedinjenja sa vecim brojem C atoma imaju vecu tacku kljucanja ili je to malo komplikovanije? Da li se isto rade zadaci sa redjanjem jedinjenja po tacki topljenja?

milicaradenkovic's picture

Zavisi koje ti je jedinjenje dato uzima se u obzir sve i dvostruke veze  i vezivanje O atoma u molekulu itd.

Hemicar5's picture

Jel prvenstvo ima broj C atoma, dvostruka veza ili sta?

Npr. CH3CH2Cl, CH3CH2OH, CH3COOH, CH3CH2COH

Rasporedi od najvise do najnize tacke kljucanja

milicaradenkovic's picture

Najvisu tacku kljucanja ima CH3COOH a najnizu CH3CH2Cl

CH3COOH<CH3CH2OH<CH3CH2CHO<CH3CH2Cl

Sircetna kiselina ima vecu tacku kljucanja od etanola jer formira dimere koji se drze zajedno pomocu vodonicnih veza.

Etanol ima vecu tacku kljucanja od propanala jer on gradi vodonicne veze sa drugim alkoholima a etilhlorid ima najnizu tacku kljucanja zbog toga sto kod etilhlorida ima C-Cl veza koja ima odredjenu polarnost  jer etilhlorid ne gradi vodonicne veze.