Stereoizomeri

Minika883's picture

Ekvimolarna smeša svih stereoizomera 3-metil-2-pentanola je frakciono destilovana.
Koliki je maseni udeo svakog od stereoizomera u toj smeši?
Koliko se maksimalno frakcija može dobiti?
Koliko bi tih frakcija bilo optički aktivno?

Rešenja: 25,0
              2
              0

milicaradenkovic's picture

Ja mislim da ima 4 stereoizomera i to su R-R, R-S, S-S, S-R

ekvimolarna smesa je 50%-50 %

a) maseni udeo svakog od stereoizomera je 25% jer je u  pitanju ekvimolska smesa.

b) ja mislim da se moze dobiti 2 frakcije  i to R-R, S-S i R-S, S-R

c) nijedna frakcija nije opticki aktivna jer je u pitanju ekvimolska smesa.

Minika883's picture

Na osnovu čega se može doći do zaključka? I šta predtsvalja S?

milicaradenkovic's picture

S ti je ustvari L konfiguracija to znaci da ti je sa leve strane grupa. Moze se doci do zakljucka na osnovu formule i broja stereoizomera.

Minika883's picture

Hvala! :))