Neorganska hemija

Vuk Biljuric's picture

Postoji li jos koji elementi koji se nalaze u naponskom nizu elemenata desno od vodonika osim Ag, Au, Pt I Cu?

milicaradenkovic's picture

Postoji Hg.