Termohemija

Danica's picture

Moze li pomoc oko ovog zadatka: Izracunajte koliko se toplote oslobadja pri sagorevanju 34g tecnog etanola. Uzmite u ozbir da je nastala voda u tecnom stanju. ? Hvala unapred

milicaradenkovic's picture

C2H5OH(l)+3O2(g)------------------>2CO2(g)+3H2O(l)

deltafH(C2H5OH(l))= -277.6 kJ/mol

deltafH(CO2(g))- -393.5 kJ/mol

deltafH(O2(g))=0 kJ/mol

deltafH(H2O(l))= -285.8 kJ/mol

deltafH=2*deltafH(CO2(g))+3*deltafH(H2O(l))-3*deltafH(O2(g))-deltafH(C2H5OH(g))

deltafH= 2*(-393.5)+3*(-285.8)-3*0-(-277.6)= -1366.8 kJ/mol

deltaH=deltafH*n

n=m/Mr=34/46=0.74 mol

deltaH= -1366.8*0.74= -1011.432 kJ/mol

Danica's picture

Hvala. Uspela sam da ga resim malo posle postavljanja zadtaka. Shvatila sam da mi je molarna masa bila pogresna, zabrojala sam se. heheheh :D Hvala u svakom slucaju. ako ne meni, znacice nekome drugom.