Monosaharidi

Marko955's picture

Koliko ima stereoizomera poluacetalni oblik galaktoze ?...

Hm zanima  me i da li postoji neka razlika izmedju galaktoze u aciklicnom i u poluacetalnom obliku..tj. kako glaktoza ima 5 hiralnih tackih,koliko sam gledao ima 4..

milicaradenkovic's picture

Galaktoza ima 4 hiralna atoma kada je ravan niz a 5 kada je u obliku prstena. Ja mislim da je bro stereoizomera

2*n=2*5=32 mada nisam sigurna.