neor

Vuk Biljuric's picture

Zasto brom ne moze da gradi kisele okside?

milicaradenkovic's picture

Brom gradi kisele okside Br2O i Br2O7 koji grade kiseline HBrO i HBrO4