Ravnoteza hemijske reakcije

emma's picture

Molim pomoc za resavanje sl. zadatka:

U sudu zapremine 1 dm3, odigrava se sl. reakcija: SO2(g)+NO2(g) ⇔SO3(g) + NO(g) . Kada se uspostavila ravnoteza koncentracije su redom bile 0,04 mol/dm3, 0,15mol/dm3, 0,8 mol/dm3 , 0,6 mol/dm3. Iznacunati ravnotezne koncentracije nakon sto se u sud unese 0,2 mol SO2 i ponovo uspostavi ravnoteza.

milicaradenkovic's picture

Jel imas resenje zadatka?

emma's picture

Resenje zadatka je:

[SO2] = 144 mol/m3

[NO2]= 54 mol/m3

[SO3]= 896 mol/m3

[NO]=696 mol/m3

Nisu mi jasni zadaci u kojima se dodaje neka supstanca nakon uspostavljanja ravnoteze.

milicaradenkovic's picture

Evo resenja zadatka

SO2(g)+NO2(g)------------------>SO3(g)+NO(g)

Kc=(SO3)rav.*(NO)rav./(SO2)rav.*(NO2)rav.

Kc=(0.8)*0.6/0.04*0.15=80

kada pretvoris koncentracije u molove dobices 0.04 mol SO2, 0.15 mol NO2, 0.8 mol SOI3, 0.6 mol NO

n(SO2)poc.=0.2+0.04=0.24 mol

n(SO2)rav.=n(SO2)poc.+n(SO2)proreag.=0.24-x

n(NO2)rav.=n(NO2)poc.+n(NO2)proreag.=0.15-x

n(SO3)rav.=n(SO3)poc.+n(SO3)proreag.=0.8+x

n(NO)rav.=n(NO)poc.+n(NO)proreag.=0.6+x

Kc=(0.8+x)*(0.6+x)/(0.24-x)*(0.15-x)

80*(0.24-x)*(0.15-x)=(0.8+x)*(0.6+x)

2.88-31.2*x+80*x2=0.48+1.4*x+x2

79*x2-32.6*x+2.4=0

x=0.096 mol druga vrednst 0.317 mol se ne uzima jer bi se dobile vrednosti koncentracije negativne.

(SO2)rav.=nrav.(SO2)/V=(0.24-0.096)/1=0.144 mol/dm3=144 mol/m3 isti postupak je i za ostale koncentracije

(NO2)rav.=(0.15-0.096)/1=0.054 mol/dm3=54 mol/m3

(NO)rav.=(0.6+0.096)/1=0.696 mol/dm3=696 mol/m3

(SO3)rav.=(0.8+0.096)/1=0.896 mol/dm3=896 mol/m3