Rastvori

Nikola Simic's picture

Na raspolaganju imas 150 g 15%-tnog rastvora supstance A (rastvor 1) i 230g 55%-tnog rastvora supstance A (rastvor 2). Podeli 1110 g vode na dva dela tako da procentna koncentracija oba rastvora bude jednaka.

Resenje je m1=75g vode i m2=1035g vode. Hvala!

milicaradenkovic's picture

ms1=w1*mr1=150*0.15=22.5 g

ms2=w2*mr2=230*0.55=126.5 g

x1+x2=1110 g

ms1"==ms1=22.5 g

ms2"=ms2=126.5 g

w2"=ms2"/m(rastvora)"2

m(rastvora)2"=x2

m(rastvora)1"=x1

w1"=ms1"/m(rastvora)1"

m(rastvora)1"=mr1+x1

m(rastvora)"2=mr2+x2

w1"=w2"

ms1"/(mr1+x1)=ms2"/(mr2+x2)

x2=1110-x1

22.5/(150+x1)=126.5/(230+1110-x1)

22.5*(230+1110-x1)=126.5*(150+x1)

30150-22.5*x1=18975+126.5*x1

149*x1=11175

x1=11175/149=75 g vode

x2=1110-75=1035 g vode