neorganska hemija

sandra's picture

rastvaranje bakra,srebra,zive u koncentrovanoj kiseline?

milicaradenkovic's picture

Cu+4HNO3(conc.)------------------------->Cu(NO3)2+2NO2+2H2O

N5+(+1e-)------------------->N4+/2

Cu0(-2e-)--------------------->Cu2+/1

Ag+2HNO3(conc.)-------------------->AgNO3+NO2+H2O

Ag0(-1e-)--------------------->Ag1+/1

N5+(+1e-)-------------------------->N4+/1

Zn+4HNO3(conc.)---------------->Zn(NO3)2+2NO2+2H2O

N5+(+1e-)---------------------->N4+/1

Zn0(-2e-)------------------------->Zn2+/1