alkoholi

Nina Subarevic's picture

koje se jedinjenje dobija kada se sa metil jodidom deluje na magnezijumove opiljke u etru a zatim u reakcionu smesu uvede propanon i na kraju deluje vodom odnosno razblazenom kiselinom?

milicaradenkovic's picture

CH3I+Mg(u etru)--------------------->CH3MgI

CH3MgI+CH3COCH3------------------->(CH3)3COMgI

(CH3)3COMgI+HCl-------------------------->(CH3)3COH+MgICl