Jake baze i kiseline u organskoj hemiji

Daljinski1234's picture

Na osnovu cega se u organskoj hemiji odradjuje da li je nesto JAKA baza?

Npr : Koje od navedenih jedinjenja je jaka baza:? resenje je pod jedan. Znam da alkoholi pokazuju kisele osobine,a kako se ponasaju etri? (pod 5)  1) CH3CH2O-Na+  2) CH3CH2NH2 3) C6H5OH  4)C6H5CH2OH  5)CH3OCH

milicaradenkovic's picture

Resenje je pod 1 jer CH3CH2O-Naje jaka baza a ostalo su slabe baze sem etara koji se ponasaju neutralno. Ja mislim da se to gleda disocijacija pa posto je etanol slaba kiselina njegova konjugovana baza je jaka.