Aldolna adicija

Hemicar5's picture

Prikazi aldolnu adiciju na primeru butanala i propanala. 

Da li je ovo tacno? Ch3ch2ch2cho+ch3ch2cho=ch3ch2ch2chohch(ch3)cho

Ako jeste, koje je ime jedinja? Ako nije, kako ide reakcija i naziv proizvoda?

milicaradenkovic's picture

CH3CH2CH2CHO+CH3CH2CHO----------------------->CH3CH2CH2CHOHCH2CH2CHO i naziv je 

4-hidroksi-heptanal