Soli

Lavoazje's picture

Postoj kisjele,bazne i neutralne soli. Navedite po jedan primjer za svaku i tako sakupimo veliki broj soli.Nadam se da cete da ispisete sve sto vam padne na pamet.Ja cu da izdam zbirku zadataka,pa bi mi svaka pomoc bila velika.Hvala!

milicaradenkovic's picture

kisele soli one koje poticu od jake kiseline i slabe baze i kod kojih je jedan ili vise vodonika zamenjen nekim drugim elementom npr. NH4Cl, AgNO3, (NH4)2SO4. NaHSO4

bazne soli su one koje poticu od jake baze i slabe kiseline ili one gde je jedna ili vise OH grupa zamenjena nekim drugim elementom npr. CaS, CH3COONa, CaOHCl, AlOHSO4

neutralne soli su one koje poticu od jake baze i jake kiseline i one soli gde im je konstanta disocijacije anjona i katjona ista takodje to su soli koje potpuno disosuju u rastvoru npr. Na2SO4, CH3COONH4, CaCl2, KNO3