Kinetika,Ravnoteza

velikiblek's picture

1.U ravnoteznom sistemu N2 + O2→2NO ∆H=+180,75kj/mol ravnoteza ce se pomeriti udesno ako se:

 1.smanji temperatura 2.poveca pritisak 3.poveca zapremina 4.smanji koncentracija O2 5.poveca temperatura

 Tacan odgovor je pod 5-poveca temperatura.

 

2.Kako ce na polozaj ravnoteze reakcije CH3COOH→H(+) +CH3COO(-) uticati dodatak rastvora alkalnih hidroksida?

Znam da je ovde u pitanju le sateljeov princip,ali mi nije jasno da li dolazi do promena na levoj ili desnoj strani. 

 

Pop.'s picture

Kako ti je kod I reakcije ΔH>0 to znaci da je u pitanju sa leva u desno endotermna reakcija (sa desna u levo bi onda bila egzotermna reakcija). Endotermne reakcije apsorbuju toplotu i njima odgovara povecanje toplote. Zato ti je uslov 5) onaj koji odgovara pomeranju ravnoteze u desno, uslov 1) pomera u levo ravnotezu, uslov 2) ne pomera ravnotezu jer imas isti br molova gasova sa leve i desne strane, uslov 3) povecanje zapremine takodje ne pomera ravnotezu i uslov, takodje isti br molova sa leve i desne strane gasova 4) bi ti pomerao ravnotezu u levo. Samo nadji kako idu pravila, za konc, pritisak, zapreminu i toplotu, prosto je.
Kod reakcije II, dodatak alkalnog hidroksida, tj OH- jonova ti pomera ravnotezu u desno. Zasto? Zato sto ti OH- joni reaguju sa H+ jonima dajuci vodu, na taj nacin se smanjuje koncetracija H+ jona i sistem to nadoknadjuje pomeranjem ravnoteze u desno (ovde je moguce i da CH3COO- joni reaguju sa tim alkalnim metalom, sto daje so ali bi to takodje pomeralo ravnotezu u desno, ali mislim da to sa metalom nije toliko bitno jer nije naglaseno koja baza je u pitanju)

velikiblek's picture

Hvala puno:)