zadatak

Lazar Paunovic's picture

1. Nepoznata masa acetamida , CH3COONH2,rastvorena je u 150g ciste vode. Dobijeni rastvor kljucao je na 100,208 C .Koliko je grama acetamida rastvoreno u vodi? M(CH3COONH2) = 59,1g/mol.                                    (R:3,6g)

Pop.'s picture

Ovde fali jedan podatak a to je ebulioskopska konstanta za acetamid. Zadatak se inace radi:

ΔT = Ke * b    gde je Ke ebuli. konst. (negde se obelezava i Kb) a b ti je molalnost

ΔT = 100,208 - 100 = 0,208 0C     Ke bi isto trebao da znas (verovatno imas neku tabelu na kraju te knjige ili zbirke) pa je:

b= ΔT / Ke a kako je b = n/m(rastvaraca)

n (acetamida) = ΔT*m(rastvaraca)/Ke

m(acet.) = ΔT*m(rastvaraca)*M(acet.) / Ke