jonska oksidoredukcija

jeca's picture

Hitno mi je potebno resenje, ako neko moze da uradi.

Br(-1) + BrO3(-2) + H(+1)---> Br2(0) + H2O

U ZAGRADI SE NALAZE OKSIDACIONI BROJEVI ELEMENATA. HVALA UNAPRED...

Pop.'s picture

'hitno" a ne kaze se o cemu se radi, ali kako nam je dostupna vidovita Zorka, nazvali smo je i rekla nam je da Jeca verovatno misli na sredjivane reakcije odnosno na br razmenjenih elektrona (Zorka je jos i rekla da ne valja sto je Mars u Jupiterovoj kucici) :D

2BrO-23 + 8e- = Br2 kako ovde imamo 8 elektrona mora ih biti i u drugoj jednacini (naravno)

8Br- -8e- = 4Br2

pa je ukupna

8Br- + 2BrO3-2 + 12H+ = 5Br2 + 6H2O      (kada prepises koeficijente za Br izjednacis kiseonik sa leve i desne strane a zatim i H pa dobijes ovo)
Poz od vidovite Zorke :p