Estar/hiralni C atom

Daljinski1234's picture

Video sam da je neko ovde na forumu napisao da 2-metil propil (sek.butil) metanoat ima hiralni C atom. Ja nikako ne mogu da ga ugledam. Da sam pogresio? Npr ja hiralni C atom vidim u HCOOC*H(CH3)CH2CH3 (izopropil metanoat)

kowalsky's picture

Ne vidim ga ni ja.