elektrohemija

Ask123's picture

Galvanski element se sastoji od 2 elektrode,od kojih jedna sadrzi plocicu bakra urodjenu u rastvor bakar II-sulfata ,a druga u nepoznat dvovalentan metal urodjen u rastvor svoje soli.
a) Odredi relativnu atomsku masu nepoznatog metala ako je masa bakarne plocice povecana za 3,175g,a masa nepoznate eletrode smanjena za 3,267 g.
b) Identifikuj anodu i katodu.
Molim vas ako moze sto bolje objasnjenje zadatka jer mi treba za ocjenu.Ako moze da svaki korak bude objasnjen posto nista ne shvatam. Hvala.

kowalsky's picture

S obzirom na to da su i bakar i nepoznati metal dvovalentni ovde dešavaju se sledeće reakcije na elektrodama:

Cu2+ +2e --> Cu (redukcija - katoda)
X --> X2+ + 2e  (oksidacija - anoda)

Vidi se da je molski odnos bakra i nepoznatog metala 1:1 (oksidacija 1 mola X izaziva redukciju 1 mola Cu2+ jona).
Ako masu bakra staloženog na katodi prevedemo u broj molova dobićemo 0,05 mol, što znači da se isto toliko molova nepoznatog metala X oksidovano. Kod tog drugog metala imamo podatak da ta količina od 0,05 mol odgovara masi od 3,267 g.
Iz ta dva podatka lako dobijemo molarnu masu nepoznatog metala, kao M = m/n, odnosno relativnu atomsku masu.
Kad sve uradiš po ovom uputstvu dubiješ da je Ar(X) = 65,34, što odgovara relativnoj atomskoj masi cinka.
Odgovor pod b. ti je napisan gore u jednačinama polureakcija. Redukcija  se uvek vrši na katodi, a oksidacija na anodi.

Ask123's picture

A kako ste dobili 0.05 ako moze,hvala ovo je odlicno mnogo ste mi pomogli!!HVALA PUNO

kowalsky's picture

Ako je masa bakra 3,175g a molarna masa mu je 63.5 g/mol

 n = m / M

Ticana's picture

Treba mi pomoc vezana za elektrolizu rastopa i rastvora. Nije mi jasno na osnovu cega odredjujem sta ce se izdvojiti na kataodi,a sta na anodi? Neki od zadataka glase ovako:

Pri elektorlizi rastopljenog kalijum-hidroksida na katodi se izdvaja: 1)K 2)K2O2 3)H2 4)O2 5)KO?

Pri elektrolizi zasicenog vodenog rastvora natrijum-hlorida na anodi se izdvaja: 1)Cl2 2)H2 3)Cl2O 4)O2 5)H2O?

Hvala. 

 

milicaradenkovic's picture

Jedan zadatak jedna tema.