alkoholi i fenoli

Nina Subarevic's picture

Koliko je moguce dobiti razlicitih oksidacionih proizvoda oksidacijom alkohola molek formule C3H8O i koji su?

milicaradenkovic's picture

Moze se dobiti 5 oksidacionih proizvoda

CH3CH2CH2OH+(O)-------------------->CH3CH2CHO

CH3CHOHCH3+(O)----------------------->CH3COCH3

CH3COCH3+(O)------------------------------->CH3COOH+HCOOH

CH3CH2CHO+(O)------------------------------>CH3CH2COOH

Ako se trazi samo od formule C3H8O da se oksidacijom dobiju proizvodi onda je resenje 2 a ako se trazi da se i od  proizvoda dobiju oksidacioni poizvodi onda je 5 i to su:

- propanal

- propanon

- sircetna kiselina

- mravlja kiselina ili metanska kiselina

- propanska kiselina

Nina Subarevic's picture

Hvala

Nina Subarevic's picture

Mada samo u pitanju samo kazu koliko se oksid.pro.moze dobiti oksidacijom alkohola formule C3H8O ali cim je u resenju 5,verovatno misle i na oksidaciju aldehida i ketona