neorganska hemija

velikiblek's picture

Koliko je potrebno grama ugljenika da se u reakciji sa kalcijum oksidom nagradi 640mg kalcijum karbida?Potrebna mi je reakcija.

milicaradenkovic's picture

3C+CaO-------------------->CaC2+CO

n=m/Mr=640*10(-3)/64=0.01 mol CaC2

n(C)=3*n(CaC2)=3*0.01=0.03 mol

m(C)=n(C)*Mr=0.03*12=0.36 g

 

velikiblek's picture

Zahvaljujem Milice:)