Rastvori

IvanArsic's picture

Kada se 200ml rastvora bakar-sulfata koncetracije  0,1mol/L upari do suva,na 100stepeni ostaje so CuSO4xH2O.Koliko je soli zaostalo posle uparavanja? (Cu-63,5 S-32)

milicaradenkovic's picture

n(CuSO4)=c*V=0.2*0.1=0.02 mol

n(CuSO4*H2O)=n(CuSO4)=0.02 mol

m(CuSO4*H2O)=n(CuSO4*H2O)*Mr=0.02*177.5=3.55 g