Proizvod rastvorljivosti

bb123su's picture

 U kojoj zapremini zasicenog rastvora srebro sulfida je sadrzano 0,1 mg ove soli ako je proiz.rastvorljivosti 1,6 *10 na -29 mol3/dm9? resenje 1,18 *10na 10 dm3

milicaradenkovic's picture

Ag2S---------------------->2Ag+ + S2-

Ksp={Ag+}2*{S2-}

{Ag+}={S2-}=R

Ksp=4*R3

R=(3koren(Ksp))=(3koren(1.6*10(-49)/4))=3.4*10(-17)

{Ag+}=3.4*10(-17) mol/l

n=m/Mr=0.1*10(-3)/248=4*10(-7) mol

c(Ag2S)={S2-}=3.4*10(-17) mol/l

V=n/c(Ag2S)=4*10(-7)/3.4*0(-17)=1.18*10(10) dm3 Nije proizvod rastvorljivosti 1.6*10(-29) nego 1.6*10(-49) mol3/dm9