Iskoristenje/gasna mjesa

bojana888's picture

Reakcija sinteze uree se odvija prema reakciji

2NH3 + CO2 = NH2CONH2 +H20

Koliko se dobija kg uree reakcijom 269.7 m3 gasne smjese (303 K, 104.666 kPa) ako je prcijalni pritisak NH3 u smjesi 67.739 kPa, a iskoristenje reakcije 87%

 

rijesenje = 189kg

Pop.'s picture

Ukupan br molova u gasnoj smesi:

n(smesa) = pV/RT = 104,666*10-3 * 269,7 / 8,314 * 303 = 11 205,6 mol

br molova smese koji je proreagovao:

11 205,6 : 100 = X : 87

X = n(smesa, pror) = 9 748,9 mol

Udeo NH3 se odredjuje preko njegovog parc. pritiska:

y = p(NH3) / p (smese)

y = 67,739 / 104,666 = 0,6472

n(NH3) = n(smese, prpr) * y(NH3) = 9748,9 * 0,6472 = 6 309.5 mol

po reakciji je:

n(NH3) = 2n(urea)

m(urea) = n(NH3)*M(urea)/2 = 6309,5 * 60*10-3 /2 = 189 kg

bojana888's picture

Zahvaljujem ;)