Rastvori

IvanArsic's picture

Koliko ima molova kalcijuma-hirdoksida u jednom L rastvora dobijenog mesanjem 150mL rastvora koji sadrzi 26g/L kalcijuma hidroksida i 350mL rastvora koji sadrzi 10g/L iste supstance?

milicaradenkovic's picture

Ca(OH)2

y1=26 g/l a c1=y1/Mr=26/74=0.351 mol/l

V1=150 ml

0.351 mol------------------1 l

x mol-------------------------0.150 l

x=0.150*0.351/1=-0.0527 mol

y2=10 g/l a c2=y2/Mr=10/74=0.135 mol/l

V2=350 ml

0.135 mol---------------------1 l

x mol----------------------------0.35 l

x=0.35*0.135/1=0.04725 mol

nu=n1+n2=0.04725+0.0527=0.0999 mol a to je priblizno 0.1 mol

c=nu/Vu=0.1/0.5=0.2 mol/l i resenje je 0.2 mol Ca(OH)2 u 1 l rastvora.

 

 

IvanArsic's picture

A kako je moguce ovo c1=y1/Mr  y je masena koncetracija jel tako?.

IvanArsic's picture

Ne razumem kako se dolazi do ovog obrasca.

milicaradenkovic's picture

Do tog obrasca dolazis tako sto moras g/l da pretvoris u mol/l a jedinica za molarnu masu je g/mol

c=(g/l)/(g/mol)=g/l*mol/g i kada skartis grame dobijes mol/l jedinicu za koncentraciju.