pH i pOH

CileOle's picture

Izracunati pH rastvora i pOH azotne kiseline koji sadrzi 0,31505 g HNO3 u 500mL. M(HNO3) = 63,00 , i izracunati pH rastvora NaOH cija je konc. 5*10-2 mol/l a posebno pH rastvora KOH cija je konc. 1*10-7 mol/L.

milicaradenkovic's picture

HNO3

n=m/Mr=0.31505/63=0.005 mol

c=n/V=0.005/0.5=0.01 mol/l HNO3

HNO3------------------>H+ + NO3-

c(H+)=c(HNO3)*alfa*i

i=1 jer je jedan jon H+  a alfa je 1 jer kiselina potpuno disosuje

c(H+)=0.01 mol/l pH= -log(H+)=2 a pOH=14-2=12

Ako je c(NaOH)=5*10(-2) mol/l koncentracija OH- jona je 

NaOH---------------------->Na+ + OH-

(OH-)=c(NaOH)=5*10(-2) mol/l

pOH= -log(OH-)=1.3 a pOH=14-1.3=12.7

pH rastvora KOH koji ima koncentraciju 1*10(-7) je 7 jer je i pOH=7