Stehiometrija

MarkoDemenj's picture

Koliko ima OH- jona u rastvoru nastalom mesanjem 500 ml rastvora koji sadrzi 0.1 mol/l kalijum hidroksida i 500 ml rastvora koji sadrzi 0.2 mol/l azotne kiseline?

milicaradenkovic's picture

KOH+HNO3--------------->KNO3+H2O

n(KOH)=c*V=0.5*0.1=0.05 mol

n(HNO3)=0.5*0.2=0.1 mol

u visku je kiselina n1(HNO3)=n(KOH)=0.05 mol

n*(HNO3)=n1(HNO3)-n(HNO3)=0.1-0.05 =0.05 mol

Vu=V1+V2=500+500=1000 ml=1 l

c(HNO3)=n*(HNO3)/Vu=0.05/1=0.05 mol/l pa je {H+}=c(HNO3)=0.05 mol/l

{OH-}=Kw/{H+}=1*10(-14)/0.05=2*10(-13) mol/l

1 mol---------------------6*10(23)

2*10(-13) mol----------------x

x=2*10(-13)*6*10(23)/1=1.2*10(11) jona OH-

MarkoDemenj's picture

Hvala! :)

goge's picture

Moze li neko objasniti malo bolje ovaj zadatak? 

milicaradenkovic's picture

Kada nadjes molove kiseline i molove baze videces na osnovu reakcije da ti je u visku kiselina zato sto baza i kiselina reaguju u odnosu 1:1. Pogledas koliko je taj visak. Zatim nadjes ukupnu zapreminu rastvora i podelis sa tim viskom molova kiseline. Nadjes H+ jone i zatim iz jonskog proizvoda vode nadjes OH- jone. Iz OH- jona nadjes molove i imas avogadrov broj i iz toga nadjes broj jona OH- .

goge's picture

A zasto je bitan taj visak? Ovo ostalo sam skontala. Hvala. 

milicaradenkovic's picture

Bitan je zato sto samo deo reaguje sa bazom a ostala kiselina ostaje u rastvoru.

goge's picture

Ahaa... Hvala puno! 

Anđelika's picture

Ovde je isti broj molova kiseline koji je u višku i koji nije (0.05), pa me zbunjuje i ne znam kako bih da su neki drugi brojevi upitanju, pošto ne znam da li da bih izračunala vrednost [H+] koristim broj molova kiseline u višku ili onaj deo koji nije uvišku.

Ako kontam da je 0.05 mola kiseline neutralisalo se sa 0.05 mola baze i uzmem onaj deo kiseline koji je u višku i preko njega računam [H+]--------> kako onda idalje u rastvoru imam OH- jone (kad su se svi neutralisali sa onih 0.05 mola kiseline).

milicaradenkovic's picture

Tebi se dobija u zadatku so i voda . Ja mislim da ti OH - joni poticu iz vode.

nina123's picture

dakle uzimamo uvijek koncentraciju viska? barem mi je to logicno, jer kad su jednake, sredina je neutralna.

milicaradenkovic's picture

Da uzimas uvek koncentraciju u visku.