Organska hemija

Aveiro's picture

Da bi se brzina hemijske reakcije : CO(g) + Cl2(g) --> COCl2 (g) povećala 16 puta, pritisak gasne smjese treba..?

Prostom logikom da se povećanjem pritiska povecava i brzina hemijske reakcije i da je koeficijent CO i Cl2 = 1, a da je v1/v= 16, dosla sam do zakljucka da se pritisak treba povecati 4 puta, ali ne znam kako da to prikazem pomocu formula. Ako neko moze da mi pokaze kako da dodjem do resenja koristeci forumle a ne logiku, bila bih mu jako zahvalna.

milicaradenkovic's picture

CO(g)+Cl2(g)--------------------->COCl2(g)

v1=16*v

v=k*c(CO)*c(Cl2)

c(CO)=p/R*T

c(Cl2)=p/R*T

v=k*p2/(R*T)2

v1=k*p12/(R*T)2

k*p12/(R*T)2=16*k*p2/(R*T)2

p1=4*p