Sagorevanje alkana

Daljinski1234's picture

Da li neko zna da mi pomogne oko ovog zadatka :
Koja je formula alkana za cije se sagorevanje utrosi 11 puta vise kiseonika u odnosu na zapreminu alkana.
Hvala

Pop.'s picture

Opsta formula sagorevanja alkana:

CnH2n+2   + (3n+1)/2 O2   =    nCO2 + (n+1) H2O

zapremine su proporcionalne br mololova, pa samo postavljas jednacinu gde br molova (odnosno zapremina) alkana puta 11 je jednaka br molova kiseonika. Kako ti imas jedan mol alkana na (3n+1)/2 molova kiseonika bice:

1*11 = (3n+1)/2

22=3n+1

n=21/3=7

Pa ti je formula alkana C7H16

Daljinski1234's picture

Hvala ti mnogo!