analiticka hemija

Suncica's picture

U jednom dm3 rastvora u kome je c(NaOH)=0,001 mol dm-3 i c(Na2CO3)=0,100 mol dm-3 treba ukloniti sav NaOH dodatkom NaHCO3 (NaOH + NaHCO3=Na2CO3 +H2O). Rastvor se zatim razblazi na dvostruku zapreminu. Kolika ce biti koncentracija razblazenog rastvora baze?

odg. 0,0505 mol dm-3

 

StojanovicStefan97's picture

Nisam siguran da li rastvor Na2COmoze da se definise kao rastvor baze, ali se sigurno misli na koncentraciju Na2CO3.

Iz reakcije vidimo da ce nastati ista kolicina Na2CO3 koliko je bilo i NaOH ( n= c*v = 0,001 mol), tako da ce ukupna kolicina Na2CO3 biti 0,1 + 0,001 = 0,101 mol Na2CO3. Kada se rastvor razblazi ukupna zapremina ce biti 2*1 dm3 = 2 dm3, zbog cega je koncentracija Na2CO3:

c= n/v = 0,101/2 = 0,0505 mol/dm3

P.S. U ukupnoj zapremini se zanemaruje voda nastala u reakciji zato sto je njena kolicina, kao i zapremina, zanemarljiva.