Rastvori

IvanArsic's picture

Koliko se molova natrijuma-sulfata nalazi u jednom litru rastvora koji se dobija mesanjem 200mL rastvora koncetracije 2mol/L i 300mLrastvora koncetracije 1mol/L?

 

milicaradenkovic's picture

n1=c1*V1=0.2*2=0.4 mol

n2=c2*V2=0.3*1=0.3 mol

nu=n1+n2=0.4+0.3=0.7 mol

Vu=V1+V2=200+300=500 ml

cu=nu/Vu=0.7/0.5=1.4 mol/l