stehiometrija-količina tvari

eca's picture

Molim Vas ako može pomoć u rješavanju zadatka!

Predstaviti hemijskom jednačinom fotosintezu, a zatim izračunati koliko grama glukoze nastaje ako u reakciju ulazi 12 mola CO2?

milicaradenkovic's picture

6CO2+6H2O-------------------->C6H12O6+6O2

n(C6H12O6)=n(CO2)/6=12/6=2 mol

m(C6H12O6)=n(C6H12O6)*Mr=2*180=360 g