Neorganska hemija

Aveiro's picture

Koja zapremina ratvora sulfatne kiseline u cm3 koncentracije 0,05mol/dm3 izdvaja 2,18g kisele soli u reakciji sa magnezijum- oksidom? 

milicaradenkovic's picture

2H2SO4+MgO------------------>Mg(HSO4)2+H2O

n(Mg(HSO4)2)=m/Mr=2.18/218=0.01 mol

n(H2SO4)=2*n(Mg(HSO4)2)=2*0.01=0.02 mol

V(H2SO4)=n(H2SO4)/c(H2SO4)=0.02/0.05=0.4 l=400 ml

Aveiro's picture

Hvala puno.