Neorganska hemija

Vuk Biljuric's picture

Element X ciji je najvisi oksid X2O5 reaguje sa vodonikom pri cemu nastaje hidrid formule XHn.Izracunaj relativnu atomsku masu elementa X, ako nastali hidrid sadrzi 8,82% vodonika.

milicaradenkovic's picture

Ja mislim da je resenje sledece

X2O5+(n+5)H2----------------->2XHn+5H2O

w(H)=2*n*Ar(H)/Mr

0.0882=2*n*1/(2*X+2*n*1)

0.0882*2*X+0.0882*2*n*1=2*n

0.1764*X=2*n-0.1764*n

0.1764*X=1.8236*n

X=1.8236*n/0.1764=10.34*n i kada stavim da je n=3 dobijem masu

X=10.34*3=31 ali ne znam kako doci do te trojke.