Neogranska hemija

IvanArsic's picture

U reakciji izmedju CaCl2 i uzorka Na2CO3 mase 1,2g koji sadrzi i neke primese koje ne raguju sa CaCl2,dobiveno je 1g CaCO3. Izracunati u procentima sadrzaj primesa u Na2CO3.

milicaradenkovic's picture

CaCl2+Na2CO3---------------------->2NaCl+CaCO3

n(CaCO3)=m/Mr=1/100=0.01 mol

n(Na2CO3)=n(CaCO3)=0.01 mol

m(Na2CO3)=n(Na2CO3)*Mr=106*0.01=1.06 g cistog Na2CO3

m(primesa)=m-m(Na2CO3)=1.2-1.06=0.14 g

w(primesa)=m(primesa)/m=0.14/1.2=0.117=11.7 %