Neogranska hemija

IvanArsic's picture

Odredite masu Mg2SO4,deka-hidrata 10H20,koju treba rastvoriti u 500g H20 da bi se dobio 10% rastvor MgSO4.

Boris's picture

10/100=m(MgSO4)/(m(MgSO4)+500g)

kad se izracuna m(MgSO4) dobije se 55.5556g

m(MgSO4*10H20)/m(MgSO4)=M(MgSO4*10H20)/M(MgSO4)

odavde izracunas m(MgSO4*10H20) sto je jednako 64.8633g

 

IvanArsic's picture

Mozes li ovo drugacije da napises. Previse je konfuzno. npr.koji je obrazac za ovo 10/100=m(MgSO4)/(m(MgSO4)+500g)