Stehiometrija

Sunce's picture

Реакцијом калијума са водом настају калијум-хидроксид и водоник. Израчунајте колико је процентан раствор калијум-хидроксида добијен у реакцији калијума са 518,5г воде ако при томе настаје 1,16г водоника.

М(KOH)= 56,1 g/mol
M(H2O)= 18,0 g/mol

2K + 2H2O -----> 2KOH + H2

 

milicaradenkovic's picture

2K+2H2O------------------->2KOH+H2

n(H2)=m/Mr=1.16/2=0.58 mol

n(KOH)=2*n(H2)=2*0.58=1.16 mol

m(KOH)=n(KOH)*Mr=1.16*56.1=65.076 g

w(KOH)=m(KOH)/mr

mr=m(KOH)+m(H2O)=518.1+65.076=583.176 g

w(KOH)=65.076/583.176=0.1116=11.16 %

 

Sunce's picture

Хвала вам пуно.