Neorganska hemija

Vuk Biljuric's picture

Koliko cm3 vode treba dodati u 100g 5% rastvora nitratne kiseline da bi nastao 3% rastvor?

milicaradenkovic's picture

HNO3

mr=100 g w1=5 % a w2=3%

ms1=mr1*w=100*0.05=5 g

ms2=ms1=5 g

w2=ms2/mr2

mr2=ms2/w2=5/0.03=166.7 g

m(vode)=mr2-mr1=166.7-100=66.7 g

ro(vode)=1 g/cm3

V(vode)=m(vode)/ro(vode)=66.7/1=66.7 cm3

Boris's picture

prilikom razblazenja masa nitratne kiseline(m) se ne menja pa u prvom slucaju vazi 

5%=m/100g, a u drgom

3%=m/(100g +X). iz obe jednacine izrazis m

m=5%*100g

m=3%(100g+X)

leve strane su jednake, samim tim su i desne strane jednake

5%*100g=3%(100g+X) odavde ce X biti jednako

X=(5%*100g-3%*100g)/3%

X=66.6667g

gustina vode je 1g/cm3

odnosno treba ti 66.6667cm3 vode.

nadam se da je dobro :)