Neorganska hemija

Vuk Biljuric's picture

U 25g 8% rastvora aluminijum hlorida dodato je 25g 8% rastvora natrijum hidorksida.Nastali talog je otfiltriran,osusen,a zatim zaren do konstantne mase.Odredi sastav i masu izarenog ostatka.

milicaradenkovic's picture

AlCl3+3NaOH----------------------->Al(OH)3+3NaCl

ms1=mr1*w1=0.08*25=2 g AlCl3

ms2=mr2*w2=0.08*25=2 g NaOH

n(NaOH)=ms2/Mr=2/40=0.05 mol

n(AlCl3)=ms1/Mr=2/133.5=0.015 mol u visku je NaOH

n(NaCl)=3*n(AlCl3)=3*0.015=0.045 mol

m(NaCl)=n(NaCl)*Mr=0.045*58.5=2.6325 g

IvanArsic's picture

Hvalaaa i SRECAN USKRS :) :)

Vuk Biljuric's picture

Moze li objasnjenje samo za ovaj visak?

Vuk Biljuric's picture

Zapravo resenje m(Al2O3)=0,51g

milicaradenkovic's picture

Izvini greska je u jednacini

2AlCl3+6NaOH-------------------->Al2O3+3H2O+6NaCl

n(NaOH)=c*V=0.05 mol

n(AlCl3)=c*V=0.015 mol

 iz jednacine se vidi da je broj molova NaOH n1(NaOH)=6*n(AlCl3)/*2=6*0.05/2=0.045 mol

n2(NaOH)=n(NaOH)-n1(NaOH)=0.005 mol

n(Al2O3)=n2(NaOH)=0.005 mol

m(Al2O3)=n(Al2O3)*Mr=102*0.005=0.51 g

Vuk Biljuric's picture

Odakle sad c i v?:)

milicaradenkovic's picture

Izvini mahinalno sam pisala .Imas u prvom komentaru nadjenu masu i molove a dalje radis kao u poslednjem komentaru.

magdalena's picture

a izvinite kako je n(Al2O3)=n2(NaOH)

milicaradenkovic's picture

To je visak NaOH koji ostaje i ta kolicina je jednaka kolicini Al2O3.