Neogranska hemija

Aveiro's picture

Koliko se grama kiselog magnezijuma-fosfita dobija kada reaguje 0,2 mola magnezijum-hidroksida sa odgovarajucom kolicinom fosfilne kiseline? Resenje je 37,2

milicaradenkovic's picture

Mg(OH)2+2H2PHO3----------------------->Mg(HPHO3)2+2H2O

n(Mg(HPHO3)2)=n(Mg(OH)2)=0.2 mol

m(Mg(HPHO3)2)=n(Mg(HPHO3)2)*Mr=0.2*186.31=37.2 g