Neorganska hemija

Vuk Biljuric's picture

Element X,ciji je najvisi oksid X2O5 reaguje sa vodonikom pri cemu nastaje hidrid formule XHn.Izracunaj relativnu atomsku masu elementa X,ako nastali hidrid sadrzi 8,82% vodonika.

Pop.'s picture

Fosfor je u pitanju?

Vuk Biljuric's picture

Jeste

milicaradenkovic's picture

Ja sam ti resila zadatak i dobila masu 31 i to je fosfor.

Pop.'s picture

Ako nije problem Milice, da napises resenje ovde. Interesuje me kako se resava. Ja dobijem ali moram da pretpostavim koeficijent n kako bih dobio atomsku masu elementa X (da bi ispao okrugao br)

milicaradenkovic's picture

X2O5+(n+5)H2---------------------->2XHn+5H2O

w(H)=2*nAr(H)/Mr

0.0882=2*n*1/(2*X+2*n*1)

0.1764*X+0.1764*n=2*n

0.1764*X=1.8236*n

X=1.8236*n/0.1764=10.34*n mora da se gleda koji atom ima oksidacioni broj 5+ jer su tu hidridi XH3 i dobija se posto je n=3

X=10.34*3=31 i to je fosfor.

Vuk Biljuric's picture

Pa kod hidrida ima +3?

milicaradenkovic's picture

Kod hidrida se menja oksidacioni broj tog nepoznatog elementa. i jeste +3  a u oksidu je oksidacioni broj nepoznatog elementa 5+.

Vuk Biljuric's picture

Ne razumijem ovo za n jednako 3?

milicaradenkovic's picture

n=3 ti predstavlja broj atoma vodonika u hidridu a posto je formula hidrida XH3 zato je ta jednakost .

Pop.'s picture

Identican je i moj nacin. Jednostavno pretpostavis da ti je n = 3 kako bi dobio okrugao br, odnosno atomsku masu jedinjenja koja ti je dostupna u periodnom sistemu elemenata. A kada uzmes da je n=3 dobijas da je P koji i gradi P2O5 oksid sto ti je jos jedan dokaz