Elementi 2 grupe PSE

magdalena's picture

Pri rastvaranju u hlorovodonicnoj kiselini 5 g CaO koji sadrzi primese kalcijum-karbonata oslobadja se 140cm3 CO2(pri.normalnim uslovima).Izracunajte maseni udeo CaCo3 u kalcijum-oksidu.

Pop.'s picture

CaCO3 + 2HCl = CaCl2 + CO2 + H2O        reakcija CaO sa kiselinom nam je nebitna za proracun pa je i ne moramo pisati

V(CO2) = 140 cm3 = 140*10-6 m3       racunas br molova jednacinom idealnog gasnog stanja

n(CO2) = pV/RT  = 101325 * 140*10-6 / 8,314 * 298,15 = 5,72*10-3 mol

Po reakciji se vidi da nam je:

n(CO2) = n(CaCO3) = 5,72*10-3 mol      sada samo izracunamo masu karbonata i maseni udeo

m(CaCO3) = n*M =5,72*10-3 * 100 = 0,572 g

W(CaCO3) = m(CaCO3) / m(uzorka) = 0,572 / 5 = 0,1144 ili u procentima 11,44%

magdalena's picture

U resenjima je 12,5 pa nzm jeli to to u svakom slucaju hvala 

 

Pop.'s picture

Greska kod mog resenja je ta sto su navedeni normalni uslovi, a ne standardni kako sam ja mahinalno uzeo. Kod normalnih uslova T=273,15 K odnosno 0 stepeni celzijusovih. Kada uzmes tu temperaturu dobices 12,5 %

magdalena's picture

Hvala punoo

Vuk Biljuric's picture

A zasto je nebitna reakcija Cao sa kiselinom?

Pop.'s picture

Zato sto u toj reakciji ne nastaje CO2 koji se koristi pri proracunu. On nastaje samo iz navedene reakcije