Zemnoalkalni metali

Maky's picture

Uzorak tvrde vode sadrzi 0.114g kalcijum-sulfata i 0.038g magnezijum-sulfata u litru.Koliko je grama natrijum-karbonata potrebno za talozenjene kalcijuma i magnezijuma iz 1m3

Itan's picture

 

 

Date su u ovom slučaju dve reakcije

1)
CaSO4 + Na2CO3 = Na2SO4 + CaCO3

Iz proporcije 0,114:x = 136:106, sledi da je: x(Na2CO3)= 0,08885g.

2)
MgSO4 + Na2CO3 = Na2SO4 + MgCO3

Iz proporcije 0,038:y = 120:106, sledi da je: y(Na2CO3)= 0,0335666g
___________________________________________

Ukupna masa Na2CO3 iznosi:
m(Na2CO3)= 0,08885 + 0,0335666= 0,1224166g

Ukoliko nađena masa važi za 1l (1dm3) vode, onda se može napisati proporcija, u kojoj <<z>> grama Na2CO3 važi za 1m3 (1000dm3) vode:

0,1224166g:1dm3 = z:1000dm3

z(Na2CO3)= 122,4166g