Neorganska hemija

Vuk Biljuric's picture

Izracunaj zapreminu gasa mjerenu pri temperaturi od 25○C I pritisku 101,3 kPa, koji se izdvojio elektrolizom 200kg rastopa natrijum hlorida?

milicaradenkovic's picture

2NaCl------------------->2Na+ Cl2

n(NaCl)=m/Mr=200*10(3)/58.5=3418.8 mol

n(Cl2)=n(NaCl)/2=3418.8/2=1709.4 mol

p*V=n(Cl2)*R*T

V=1709.4*8.314*298.15/101.3*10(3)=41.83 m3

 

Vuk Biljuric's picture

A ovo si pretvarala kPa u Pa je li tako?

milicaradenkovic's picture

Da.